Polityka prywatności

§1 DEFINICJE

Dane osobowe – w myśl art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne
Dostawa – usługa przewozowa, realizowana przez konkretnego przewoźnika, za którą Kupujący ponosi określony koszt
Informacja handlowa – w myśl art. 2 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., za informację handlową uważa się każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy (…), z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumienie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnienie
Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, dokonująca u Sprzedawcy zakupu produktu
Polityka prywatności – podstrona Sklepu, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych, dostępna pod adresem: https://pl.godsavequeens.com/pages/polityka-prywatnosci
Przetwarzanie danych osobowych – w myśl art. 7 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, przez przetwarzanie rozumie się jakiekolwiek operacje wykonane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych
Regulamin sklepu – regulamin GodSaveQueens, dostępny pod adresem: https://pl.godsavequeens.com/pages/regulamin-sklepu
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem godsavequeens.com, za pośrednictwem którego Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia
Sprzedawca –

GSQ sp. z o. o.

Ul. Łąkowa 3/5 lok. 8

90-562 Łódź, POLSKA

NIP: 7272809469

REGON: 36634225700000

EORI: PL727280946900000

Telekomunikacyjne urządzenie końcowe – w myśl art. 2 ust. 43 Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. jest to urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, np.: komputer, telefon, tablet.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, formę dostawy, formę płatności, dane Kupującego oraz miejsce wydania rzeczy, mające na celu zawarcie umowy.


§2 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca
Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za zgodą Kupującego oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia, archiwizacji, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celach określonych w Regulaminie sklepu.
Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie.
Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania danych osobowych przechowywanych przez Sprzedawcę.
Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych Kupującego w przypadku, gdy Kupujący naruszył postanowienia Polityki prywatności lub Regulamin sklepu, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia powyższych dokumentów i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
Kupujący, który dokonał rejestracji w Sklepie, może dokonać modyfikacji podanych danych w panelu klienta, dostępnym po zalogowaniu się w Sklepie.
Zapis do newslettera jest tożsamy z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres mailowy Kupującego. Sprzedawca będzie wysyłał tą drogą informacje o dostępnych w Sklepie produktach i usługach, a także informacje o czasowych akcjach promocyjnych i wyprzedażach.
Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego podmiotom trzecim świadczącym niektóre usługi, ze szczególnym wskazaniem na realizację dostawy zamówienia i realizację płatności, a mianowicie:
Operatorowi płatności online, firmie PayPal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa). Przekazywane są dane niezbędne do zrealizowania płatności, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
Operatorowi logistycznemu, firmie UPS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa). Przekazywane są dane niezbędne do zrealizowania dostawy, a w szczególności: imię i nazwisko, adres.
Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych przez Kupującego. Sprzedawca starannie dobiera środki techniczne, dzięki którym możliwa jest ochrona przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego porządku prawnego.


§3 PLIKI COOKIES

Używanie stron internetowych Sklepu wiąże się z używaniem plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Kupującego.
Stosowane przez Sprzedawcę pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Kupującego i ich przechowywanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem przedostania się niebezpiecznych dla urządzeń Kupującego wirusów lub innego niechcianego i złośliwego oprogramowania.
Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania, a także unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
identyfikacji wykorzystywanego przez Kupującego oprogramowania i odpowiedniej konfiguracji Sklepu, w zależności od indywidualnych preferencji Kupującego
tworzenia statystyk za pomocą narzędzi analitycznych Google Analytics, dzięki którym Sprzedawca jest w stanie otrzymać jasne informacje dotyczące tego w jaki sposób Kupujący korzystają ze Sklepu i jakie zmiany powinien wprowadzić, celem optymalizacji korzystania ze Sklepu
utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu, dzięki której nie musi przechodzić przez proces logowania na każdej kolejnej odwiedzonej podstronie Sklepu
popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com
popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com
Pliki cookies zachowane na urządzeniu Kupującego mogą zostać wykorzystane przez sieci reklamowe, a w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do indywidualnych preferencji Kupującego, ocenionych na podstawie sposobu korzystania ze Sklepu.
Kupujący ma możliwość wglądu i wprowadzania zmian w preferencjach zebranych przez sieć Google przy pomocy narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences
W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Kupującego. Kupujący w każdym momencie może dokonać zmiany ustawień dotyczących przechowywania tych plików, dzięki czemu ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies lub otrzymywania informacji o ich każdorazowym umieszczeniu na urządzeniu końcowym. Kupujący w każdej chwili ma również możliwość usunięcia plików cookies przechowywanych na jego urządzeniu.
Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies Kupujący może znaleźć w ustawieniach oprogramowania, którego używa do przeglądania stron Sklepu.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.

Dołącz do naszego newsletter!

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów